Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Turid Hillestad Nel

Postdoktor/ Postdoctor

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB/Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, UiB

Sydnesplass 12/13, 4. etasje

Profile picture for user Turid.Nel@uib.no

E-mail: Turid.Nel@uib.no

Phone: 55582056 / 45661763