Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Tarkan Bilge

Overingeniør / Chief Engineer

Geofysisk institutt, UiB/ Geophysical institute, UiB

Allegaten 70, Bergen