Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Sukun Cheng

Postdoktor / Postdoctor

Nansen Environmental and Remote Sensing Center

Thormøhlensgate 47, 5006 Bergen