Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Stina Olandersson

Stipendiat, / PhD Student

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Jahnebakken 5, 5007 Bergen