Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Stefan Thiele

Postdoktor / Postdoc

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlengate 53 A/B, Bergen

Profile picture for user Stefan Thiele

E-mail: Stefan.thiele@uib.no

Phone: 55 58 46 07