Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Paul Halas

Stipendiat / PhD Student

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB

Allégaten 41, Bergen

Profile picture for user Paul Halas

E-mail: paul.halas@uib.no

Phone: 46 74 80 58