Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Natasha Barbolini

Forsker / Researcher

Institutt for biovitenskap, UiB / Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgt 53 A/B, Bergen