Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Matvey Debolskiy

Postdoktor/Postdoctor

NORCE Climate

Jahnebakken 5, Bergen