Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Marie-Lou Bachelery

Postdoktor / Postdoc

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allegaten 70, Bergen

Profile picture for user Marie-Lou Bachelery

E-mail: Marie-Lou.Bachelery@uib.no

Phone: 40 10 84 19