Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Lydia Messingfeld

Stipendiat / PhD Student

Institutt for biovitenskap / Dept. of Biological Sciences

Thormøhlens gate 53A