Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Lina Boljka

Postdoktor/Postdoctor

Geofysisk institutt, UiB/ Geophysical institute, UiB

Allegaten 70, Bergen