Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Leilane Passos

Stipendiat /PhD Student

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen