Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kristian Agasøster Haaga

Postdoktor / Postdoc

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Sciences, UiB

Allégaten 41, Realfagbygget
5007 Bergen