Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Julien Seguinot

Postdoktor/Postdoctor

Institutt for biovitenskap, UiB /Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgate 53 A, Bergen