Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Florian Muthreich

Postdoktor/Postdoctor

Institutt for biovitenskap, UiB /Department of Biological Sciences, UiB

Thormøhlensgate 53 A, Bergen

Profile picture for user Florian Muthreich

E-mail: Florian.Muthreich@uib.no

Phone: 94431182