Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Evi Naudts

Stipendiat / PhD Student

Institutt for geovitenskap / Department of Earth Science

Jahnebakken 5, 5007 Bergen