Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Danielle Grant

Stipendiat / PhD Student - Polar Climate

NORCE Climate and Environment

Jahnebakken 5, Bergen