Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Daniele Zannoni

Postdoktor/ Postdoctor

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Allégaten 55, Bergen