Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Chiara De Falco

Researcher

NORCE Climate and Environment

Jahnebakken 5, Bergen