Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Avneet Singh

Stipendiat / PhD candidate

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Thormøhlensgate 47, Bergen