Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Avneet Singh

Stipendiat / PhD candidate

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Thormøhlensgate 47, Bergen

Profile picture for user avneet.singh@uib.no