Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ashneel Chandra

Stipendiat / PhD Candidate

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allégaten 70, Bergen

Profile picture for user Ashneel Chandra

E-mail: Ashneel.Chandra@uib.no

Phone: 46 36 30 94