Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Ashbin Jaison

Stipendiat / PhD Student

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Allegaten 70, Bergen