Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Are Erik Brandvik

Bjerknessenteret leverte i dag sitt innspill til regjeringens forslag om ny ”Lov om klimamål”. Innspillet vektlegger derfor særlig operasjonalisering og tallfesting av mål som en sentralt hjørnestein for en framtidsrettet klimalov.

– Enkelte vil påstå at vitenskap er selvopprettende, men det er feil. Vitenskapsfolk retter på den. Richard Telford og hans kollegaer kritiserer funn som tyder på drastiske konsekvenser av menneskelig jordbruk for 6000 år siden.

Stephanie Mayer har overtatt Climate Predictions and Regional Scenarios etter Anne-Britt Sandø. Gruppen skifter også navn, dette for å synliggjøre et tettere forhold til klimatjenester og anvendt forskning.

For 20 år siden ankom Yongqi Gao Norge som PhD stipendiat. Siden den tid har han vært en nøkkelfigur for det norsk-kinesiske samarbeidet, som nå har fått støtte til nye sommerskoler og studentutveksling.