Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Anne Kari Meisingset

Forskningsassistent / Research Assistant

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Jahnebakken 5, 5007 Bergen