Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Anna Hauge Braaten

Stipendiat / PhD Candidate

Institutt for geovitenskap / Department of Earth Science

Allegaten 41, Bergen