Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Anja Tucker

Bjerknessenteret inviterer til dialogmøte den 23. august fra kl. 15:30 - 17:30 i universitetsaulaen. Programmet inkluderer innlegg fra Bergen rederiforening, Bergen Offshore Wind, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og avsluttes med en panelsamtale mellom aktørene og klima- og miljøminister Espen Barth Eide.