Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Angelina Smilenova

Overingeniør/ Head engineer, data manager

Geofysisk institutt, UiB/ Geophysical institute, UiB

Allegaten 70, Bergen