Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

<  August 2023  >

17.08.2023 13:00 - 17.08.2023 14:00
Arendal bibliotek

Klimaforskning med lego og tegneserier

Møt forskerne Svein Østerhus og Kristin Richter på Arendalsuka. 

I NORCE og Bjerknessenteret jobber vi med å tilpasse kunnskapen også for barn og ungdom, gjennom tegneserier, fotonoveller, bruk av duplofigurer og spill og samarbeid tett med skolene.

Bli med på verdenspremieren på tegneserien om Antarktis og verdens kaldeste vann!


Her er relevante lenker til arrangementet: 
 

Om Antarktis:

https://www.norceresearch.no/aktuelt/antarktis-og-oss

https://www.norceresearch.no/weddell-watch-havobservatorium

https://www.tipaccs.eu/

http://www.sochic-h2020.eu/

https://vimeo.com/738917411

Om havnivå:

https://www.youtube.com/watch?v=525H0TStW3o

https://bjerknes.uib.no/artikler/faktasider/havstigning

https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva/kart

Om oss

Kristin Richter er oseanograf/havforskar. Ho forskar på kor mykje havet vil stige når havet blir varmare og isen på land smeltar.

Svein Østerhus er oseanograf og polarforskar. Han forskar på havstraumar og is.

Gunn Janne Myrseth er kommunikasjonsrådgivar. Ho hjelper forskarane med å formidle resultat av forskinga.

https://www.norceresearch.no/

 

Øystein Runde er teikneserie skapar. Han har laga fleire teikneseriar om forsking.

https://oysteinrunde.no/

 

pingvin

Les mer
23.08.2023 09:00 - 23.08.2023 14:30
Universitetsaulaen

Den store karbonløsningsdagen

I hvilken grad kan CO2 fangst og lagring hjelpe oss med å nå målet? Hvilke teknologier og naturbaserte løsninger finnes, og hva er barrierene? 
 

For å finne svar på disse spørsmålene inviterer Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen og Norsk klimastiftelse til Den Store Karbonløsningsdagen i Universitetsaulaen den 23. august. 

For mer informasjon og påmelding trykk på Les Mer lenken. 

Les mer
29.08.2023 09:00 - 31.08.2023 16:00
Bergen, Norway

The seventh Convection Permitting Climate Modelling Workshop

The seventh Convection Permitting Climate Modelling Workshop 29-31, August. Bergen, Norway, please find relevant information via the link.

 

Les mer