Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

<  April 2021  >

09.04.2021 10:15 - 09.04.2021 12:00
Zoom meeting

Disputas: Sunniva Rutledal

KUNNGJØRING
UNIVERSITETET I BERGEN
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Ph.d.-grad

DISPUTAS

MSc. Sunniva Rutledal disputerer for ph.d.-graden:

Tid: Fredag 9. april 2021, kl. 10.15
Sted: Digitalt møterom, Zoom


Møtet er et lukket nettmøte uten mulighet for deltagere å dele skjerm, men man kan stille spørsmål i chatten, etter at presentasjonen og utspørringen er over. Vennligst benytt fullstendig navn når du går inn i det digitale møterommet.

Avhandlingens tittel:
Tephrochronology of the North Atlantic during the Last Glacial period - a paleoclimate synchronization tool

Opponent:
Professor Stefan Wastegård
Department of Physical Geography
Stockholm University
Sweden

Opponent:
Professor Dierk Hebbeln
MARUM – Center for Marine Environmental Sciences
University of Bremen
Germany

Øvrig medlem i komiteen:
Førsteamanuensis Henriette Linge
Institutt for geovitenskap
Universitetet i Bergen

Leder av disputasen:
Professor Kerim Hestnes Nisancioglu
Institutt for geovitenskap
Universitetet i Bergen

Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen begynner!

15.04.2021 13:15 - 15.04.2021 14:00
Zoom

BCCR Polar Theme meeting

Digital meeting Thursday 15 April. 13:15-14:00. Zoom link will be sent out the day before. Agenda is sent out by email. Contact Kerim or Anne if you have any questions.

19.04.2021 15:00 - 19.04.2021 16:00
TBD

Seminar talk: The abyssal origins of North Atlantic decadal predictability

Name of speaker: Stephen Yeager. Affiliation: National Center for Atmospheric Research

 

Les mer
20.04.2021 14:00 - 20.04.2021 16:00
Online

Digital meeting on ideas for new strategic projects

There will be a digital meeting on April 20, 14-16h, where the aim is to inform members of other research themes about the existing ideas for new strategic research projects (see timeline in email). This will allow us to identify potential overlaps and synergies, and also give participants an idea of whom to talk to in case they have specific ideas / tools / data sets that they think will fit into a specific proposed project.