Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

<  June 2020  >

01.06.2020 10:00 - 01.06.2020 13:00
Læringslaben UiB, tårn 1, Media CIty Bergen

Lange værvarsler - tryggere verden

 

Forskerne jobber med å melde vær og klima fra 10 dager til 10 år frem i tid. Hvordan vil det påvirke oss?

Vil noen av de verste konsekvensene av naturkatastrofer kunne unngås? Kan viktige næringer tilpasse seg ekstremvær lang tid i forveien? Vil kraftprisene svinge mindre? Hva med forsikringene våre? Blir vi rett og slett bedre forberedt og hvilke konsekvenser har det?

 

Varslingsmodellene som forskerne ved NORCE og Bjerknessenteret i Bergen bruker i prosjektet Seasonal Forecasting Engine, ga tydelige signaler om for eksempel tørken sommeren 2018 og den milde vinteren i år. Om dette var offisielle varsler, hvordan kunne det vært utnyttet? Sammen med eksperter på feltet forsøker vi å gi noen svar på hvordan lange varsler kan gjøre verden smartere og tryggere.

 

Et viktig punkt er hvordan klimavarsler tas inn i risikovurdering. Dette gjøres i liten grad i dag, ifølge Regjeringens klimarisikoutvalg. Derfor har NORCE og Bjerknessenteret opprettet initiativet Climate Futures, sammen med NHH og fremoverlente aktører i næringslivet.

Dette har blant annet ført til en søknad om midler til et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Til dette seminaret kommer representanter for sektorer der varsling av klimarisiko forventes å ha stor betydning. Seminaret vil gi innblikk i hvordan disse blir påvirket av værforhold, og hva enkelte aktører tenker rundt mulighetene dersom de visste været «i stort» for de kommende månedene. Her er det åpenbare samfunnsgevinster, men denne typen varsler vil også kunne legge føringer på hvordan næringer innretter seg og drives. Trusler kan reduseres, og vi kan øke konkurranseevnen basert på fremtidskunnskap om vær, vann og vind.

 

Seminaret arrangeres som en del av prosjektet Seasonal Forecasting Engine, som er finansiert av Norges Forskningsråd.

For program og påmelding, se lenke.

Les mer
08.06.2020 14:15 - 08.06.2020 15:00
Online

Seminar talk: A high-level analysis of Arctic and Antarctic sea ice in CMIP6

Name of speaker: Jakob Dörr. Affiliation: Geophysical Institute, University of Bergen. Please find abstract via link. Link to the streaming will be provided before the seminar,

Les mer
16.06.2020 13:00 - 16.06.2020 15:00
Digital i zoom (lenke kommer)

Disputas: Augustin Kessler

Augustin Kessler disputerer 16.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Atlantic thermohaline changes and its implications on the carbon cycle during the Last Interglacial". 

Les mer
25.06.2020 10:15 - 25.06.2020 12:00
Digitalt møterom, Zoom

Disputas: Niklas Meinicke: Clumped isotope thermometry in foraminifera – From calibration to Plio-Pleistocene temperature reconstructions in the Indo-Pacific Warm Pool

MSc. Niklas Meinicke disputerer for ph.d.-graden:

 

Avhandlingens tittel:

Clumped isotope thermometry in foraminifera – From calibration to Plio-Pleistocene temperature reconstructions in the Indo-Pacific Warm Pool

 

Opponent:

Professor Cédric M. John
Department of Earth Science & Engineering
Imperial College London

Storbritannia

Opponent:

Amanuensius Sindia Sosdian

School of Earth and Ocean Sciences

Cardiff University

Storbritannia

 

Øvrig medlem i komiteen:

Professor Eystein Jansen

Institutt for geovitenskap
Universitetet i Bergen

Leder av disputasen:

Professor Lars Ottemöller

Institutt for geovitenskap
Universitetet i Bergen

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen begynner!

 

Les mer