Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Karbonsystem

1 results

Det kan vera vanskeleg å spå korleis klimaendringar påverkar artsmangfald. Ny forsking fra Universitetet i Bergen kan gjera det lettare å seia noko meir sikkert om framtidsnaturen.