Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Forskningstema

3 results

Klimafare

Klimafare Anonymous (ikke bekreftet) ons, 09/27/2017 - 10:49 Climate hazards - research theme Temaområdet inkluderer forskning på hurtige og store endringer i jordens klima, inkludert ekstreme hendelser knyttet til vær og klima. 

Globalt klima

Globalt klima Anonymous (ikke bekreftet) ons, 09/27/2017 - 10:43 Global Climate - research theme Klima på jorden har alltid variert, og vil også variere i framtiden. 

Karbonsystem

Karbonsystem Anonymous (ikke bekreftet) ons, 09/27/2017 - 10:20 Carbon System - research theme Hvilke prosesser styrer karbonopptaket i naturen?