Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Vår Dundas

Stipendiat / PhD Student

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Allegaten 50, Bergen