Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Alvaro Fernandez Bremer

Postdoktor / Postdoctor

Institutt for geovitenskap / Department of Earth Science

Allegaten 41, Bergen