Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Storskala dynamikk i atmosfære og hav

Forskningsgruppe 4

Storstilte vinder og havstrømmer er bestemmende for klima både på regional og global skala. Denne sirkulasjonen – som bærer med seg varme, vanndamp og salt – styrer en rekke fenomen fra værsystem og monsunregnfall til storstilte virvler i havet og Golfstrømmen. For å forstå deres rolle i klima er det er nødvendig både å kjenne dynamikken som vedlikeholder middeltilstanden og den som forårsaker vekselvirkninger og endring.

Vår forståelse av disse storstilte strømningene er kritisk avhengig av vår evne til å beskrive dem fra observasjoner og til å modellere dem teoretisk. Forskningen i RG4 Storskala hav-atmosfære dynamikk er følgelig basert på observasjoner av hav, atmosfære, og kryosfære (is og snø); dynamisk kunnskap og teoriutvikling; og numerisk modellering av disse ”sfærenes” sirkulasjon og vekselvirkning.

Gruppens styrke er at den kombinerer alle disse framgangsmåtene i møte med overordnede spørsmål om hva som styrer dagens klimaendringer, hvordan disse forholder seg til historisk (paleo) klima, og hvordan klima kan endre seg i framtiden. Dette skjer til dels gjennom aktivt samarbeid med Bjerknessenterets andre forskningsgrupper som blant annet spesialiserer seg på klimamodellering, modellutvikling, prosess-studier og paleoklima.

Sentrale forskningstema:

 • Hav-sjøis-atmosfære vekselvirkninger i Arktis
 • Klimaendringer knyttet til interne vekselvirkninger og eksterne pådriv
 • Dynamiske rammeverk for å forstå paleoklima

Noen aktuelle forskningsspørsmål:

 • Hvordan forstå de siste tiårs reduksjon i isdekke og –volum i Arktis? Hvordan fordeler denne seg med årstider, regioner (Barentshavet kontra Sibir), dynamikk (manglende isfrysing sommerstid kontra smelting sommerstid), naturlig pådriv versus menneskeskapt? Og er kontinentale fjernkoplinger involvert?
 • I hvilken grad er atmosfærens ”jetstrømmer”, f.eks. over Nordatlanteren, det nordlige Stillehavet, og Sørishavet, styrt av eksternt pådriv (som solinnstråling i tropene eller nedkjøling på høye breddegrader), eller andre grensebetingelser som geografi, topografi, og havets tilstand?
 • Klimaendringer reflekteres av Norske- og Polhavets varme- og ferskvannsinnhold. I hvilken grad gjenspeiler disse lokale endringer som økt issmelting? Og i hvilken grad kan de forklares ved endringer i det atlantiske varme- og saltreservoaret gjennom Golfstrømmens forlengelse mot Arktis?

Forskningsprosjekt

Interne prosjekt

 • DYNAWARM (Dynamics of warm climates), 2011-2015, SKD
 • IMMUNITY (Integrated model-data approach for understanding multidecadal natural   climate variability), 2011-2015, SFF/SKD
 • Contribution to the IPCC 5th AR, 2011-2014, SKD
 • PRACTICE (Predictability of Arctic/North Atlantic climate), 2011-2014, SKD
 • SEALEV (Sea level change and ice sheet dynamics), 2011-2014, SKD

Nasjonale prosjekt

 • AiSSESS (Antarctic ice shelf - shelf - slope exchange study), 2013-2016, NFR
 • BlueArc (Impact of Blue Arctic on Climate at High Latitudes), 2011-2013, NFR
 • EarthClim (Integrated Earth System Approach to Explore Natural Variability and Climate Sensitivity), 2011-2014, NFR
 • EPOCASA (Enhancing seasonal-to-decadal Prediction Of Climate for the North Atlantic Sector and Arctic), 2014–2017, NFR
 • EVA (Earth system modelling of climate Variations in the Anthropocene), 2014-2017, NFR
 • GOCE-MTD (GOCE studies of mean dynamic topography and ocean circulation in the high latitude and Arctic Ocean), 2012–2015, NFR
 • GREENICE (Impact of future cryospheric changes on Northern Hemisphere climate, green growth and society), 2014 – 2016, NordForsk
 • HIMWARC (High Impact Weather in the Arctic - Fundamental Understanding and Future Projections), 2010-2015, NFR
 • NMDC (Norwegian Marine Data Centre), 2012-2017, NFR
 • NoAClim (No-analogue climates and ecological responses in the past and future), 2013 – 2016, NFR
 • NorArgo (A Norwegian Argo Infrastructure), 2012 - 2015, NFR
 • NorIndia, NFR and Statkraft Norfund Power Invest AS
 • NORTH (NORthern constraints on the Atlantic ThermoHaline circulation), 2014-2017, NFR
 • OCCP: Ocean Controls on high latitude Climate sensitivity – a Pliocene case study, Research Council of Norway, 2013-2017, NFR
 • PolarBuoy (Real time climate observations at the position of weather ship Mike), 2010-2014, NFR
 • REOCIRC (Remote Sensing of Ocean Circulation and Environmental Mass Changes), 2013-2016, NFR
 • ResClim (Norwegian Research School in Climate Dynamics), 2009-2016, NFR
 • WEDDELL (Antarctic Ice Shelves and Ocean Climate), 2011-2014, NFR

Internasjonale prosjekt

 • E-AIMS (Euro-Argo Improvements for the GMES Marine Service), 2013-2015, EU
 • EGO (European Gliding Observatories Network), 2008- ongoing, EU-COST
 • FixO3 (Fixed Point Open Ocean Observatories Network), 2013-2016, EU-FP7
 • GROOM (Gliders for Research, Ocean Observation and Management), 2011-2014, EU-FP7
 • INDO-MARECLIM (Indo-European research facilities for studies on marine ecosystem and climate in India), 2012-2014, EU-FP7
 • NACLIM (North Atlantic Climate: Predictability of the climate in the North Atlantic/European sector related to North Atlantic/Arctic sea surface temperature and sea ice variability and change), 2012-2016, EU-FP7
 • NeXOS (Next generation, Cost-effective, Compact, Multifunctional Web Enabled Ocean Sensor Systems Empowering Marine, Maritime and Fisheries Management), 2013-2017, EU-FP7
 • PREFACE (Enhancing prediction of tropical Atlantic climate and its impacts), 2013-2017, EU-FP7
 • SIOS-PP (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Preparatory Phase), 2010-2014, EU-FP7

Forskningsgruppe 4 (RG4)

Leder:  Camille Li 
Nestleder: Tor Eldevik

Medlemmer

Laura Ciasto, Tore Furevik, Stefan Keiderling, Erlend Knudsen, Nils Gunner Kvamstø,  Iselin Medhaug, Susana Mendes, Kjell Arne Mork, Jan Even Nilsen, Aleksi Nummelin, Ingrid Onarheim, Odd Helge Otterå, Øystein Skagseth, Asgeir Sorteberg, Thomas Spengler, Clemens Spensberger, Svetlana Sorokina, Thomas Toniazzo, Ellen Viste, Kjetil Våge, Justin Wettstein, Svein Østerhus, Marius Årthun