Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

ResClim Forskerskole

Norsk forskerskole i klimadynamikk

Norsk forskerskole i klimadynamikk (ResClim) er en nasjonal treningsarena for PhD kandidater i klimadynamikk. Målet er å gi kandidatene bedre dybdekunnskap i deres spesialfelt innenfor klimaforskning, kunnskap som går på tvers av disipliner og dekker hele klimasystemet. Forskerutdanningen skal også gi innsikt i politiske utfordringer og sosiale konsekvenser knyttet til klimaendringer og effekter klimaendringer kan få på samfunnet, samt gi kandidatene nødvendige ferdigheter for å kunne ta en aktiv rolle i å predikere klimaendringer, vurdere tiltak og virkemidler for utslippsreduksjon, og tilpasninger til endringer i klima og miljø.

Forskerskolen har 10 nasjonale partnere og 7 internasjonale assosierte samarbeidspartnere, og er koordinert av Geofysisk institutt, UiB.

Mer informasjon på ResClim hjemmeside her .

Les også: Åpning av norsk forskerskole i klima.