Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Presserom

Allmennrettet forskningsformidling er en prioritert oppgave ved Bjerknessenteret og vi har som senter en forpliktelse til å formidle resultat og kunnskap. Særlig på et så viktig område som klimaendringer er det av stor betydning at forskere med offentlig finansiering gir kunnskap tilbake til samfunnet. 

Nyhetsbrev

Her kan du ta en kikk i arkivet og melde deg på listen.

 

Kontaktinformasjon til journalister og andre som ønsker å stille spørsmål til forskere fra Bjerknessenteret:

Hvem svarer på hva? 

Global oppvarming, globale klimaendringer

Tore Furevik (NERSC) tlf. 986 77 226
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53// 977 40 589
Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93// 993 31 912
Eystein Jansen (UiB/ Norce) tlf: 55 58 34 91// 906 18 858
Erik Kolstad (Norce) tlf: 55 58 24 32// 411 22 457
Stefan Sobolowski (Norce) tlf: 55 58 35 25// 911 78 962 (engelsk)

 

FNs klimapanel / IPCC

Tore Furevik (NERSC) tlf.986 77 226
Eystein Jansen (UiB/ Norce) tlf: 55 58 34 91/906 18 858
Helge Drange (UiB/ Norce) tlf. 55 58 26 53/977 40 589

 

Fremtidsklima og klimascenarier

Tore Furevik (NERSC) tlf. 986 77 226
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93/ 932 31 912
Erik Kolstad (Norce) tlf: 55 58 24 32// 411 22 457
Stefan Sobolowski (Norce) tlf: 55 58 35 25// 911 78 962 (engelsk)

 

Fortidsklima og årsaker til klimaendringer

Eystein Jansen (UiB/Norce) tlf: 55 58 34 91// 906 18 858
Kikki Helga Kleiven (UiB) tlf. 55 58 35 35// 416 06 451
Bjørg Risebrobakken (Norce) tlf 55 58 43 21//
Anne E. Bjune (UiB) tlf.55 58 33 35// 928 87 229
Kerim Nisancioglu (UiB) tlf. 55 58 98 66/ 980 49 414
Odd Helge Otterå (Norce) tlf. 55 58 98 16/ 928 06 818

 

Klimavarsling – sesong til tiår

Noel Keenlyside, (UiB) tlf 55 58 20 32 (engelsk)
Tor Eldevik, (UiB) tlf 55 58 87 31// 93 49 40 38
Erik Kolstad(Norce) tlf: 55 58 24 32// 411 22 457
Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93// 993 31 912

 

Golfstrømmen og endringer i havsirkulasjonen

Tore Furevik (NERSC) tlf. 986 77 226
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
Tor Eldevik (UiB) tlf: 55 20 58 74/934 94 038
Anne Britt Sandø (Havforskningsinstituttet) tlf: 934 34 060
Øystein Skagseth (Havforskningsinstituttet) tlf:  55 90 65 27

 

El niño / La niña – Stillehavet:

Tore Furevik (NERSC) tlf: 986 77 226
Noel Keenlyside, (UiB) tlf 55 58 20 32
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
Stefan Sobolowski (NORCE) tlf: 55 58 35 25// 911 78 962 (engelsk)

 

Monsun – Asia og Afrika

Martin King (Norce) tlf 55 58 81 15 (engelsk)
 

 

CO2-opptak i havet og karbonkretsløp

Are Olsen (UiB) tlf: 55 58 47 81/ 907 23 261
Siv Kari Lauvset (UiB) tlf 55 58 98 34
Abdirahman Omar (Norce) tlf. 55 58 42 64//
Ingunn Skjelvan (Norce/ UiB) tlf. 55 58 42 68
Truls Johannessen (UiB) tlf: 55 58 43 27
Christoph Heinze (UiB/Norce) 
 

Havforsuring

Siv Kari Lauvset (UiB) tlf 55 58 98 34
Are Olsen (UiB) tlf: 55 58 43 22/907 23 261
Ingunn Skjelvan (Norce) tlf. 55 58 42 68
Abdirahman Omar (Norce) tlf. 55 58 42 64
Christoph Heinze (UiB) 

 

Havnivåendringer

Kristin Richter (Norce) tlf 
Helge Drange (UiB/Norce) tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
John-Inge Svendsen (UiB) tlf 55 58 35 10 (fortid) 
Eystein Jansen (Norce /UiB) tlf: 55 58 34 91/906 18 858

 

Isen på Grønland og i Antarktis

Svein Østerhus (Norce) tlf 56 10 75 63/ 951 89 590
Elin Darelius (UiB) tlf. 55 58 25 99/ 47 980 83 368
Kerim Nisancioglu (UiB) tlf. 55 58 98 66/980 49 414
Petra Langebroek (Norce) tlf.  55 58 24 61
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
Eystein Jansen (UiB/Norce)  tlf: 55 58 34 91/906 18 858

 

Sjøisen i Arktis og koblinger til været

Lars H. Smedsrud (UiB) tlf. 55 58 26 38/924 88 449
Camille Li (UiB) tlf 55 58 37 05 (engelsk)
 

 

Stormer og orkaner

Camille Li (UiB) tlf 55 58 37 05 (engelsk)
Tore Furevik (NERSC) tlf: 986 77 226 
Erik Kolstad(NORCE) tlf: 55 58 24 32// 411 22 457

 

Ekstremvær

Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93/932 31 912 
Stefan Sobolowski (Norce) tlf: 55 58 35 25// 911 78 962 (engelsk)
Tore Furevik (NERSC) tlf. 986 77 226
Erik Kolstad (Norce) tlf: 55 58 24 32// 411 22 457
Stephen Outten (Nansensenteret) tlf: 45425074 (engelsk)

 

Effekter av klimaendringer på isbreer, ras og flom, infrastruktur

Atle Nesje (UiB/Norce) tlf: 55 58 36 02/913 92 574
Jostein Bakke (UiB) tlf: 55 58 98 32/ 992 73 343
Asgeir Sorteberg (UiB) tlf: 55 58 26 93// 993 31 912
Stefan Sobolowski (Norce) tlf: 55 58 35 25 / 911 78 962 (engelsk)

 

Effekter av klimaendringer på marine økosystemer og fiskeressurser

Anne Britt Sandø (Havforskningsinstituttet) tlf: 934 34 060

 

Effekter av klimaendringer på landsskap, vegetasjon og biologi

Anne E. Bjune (UiB) tlf. 55 58 33 35// 928 87 229
 

 

Mediekontakt

Mediekontakten er bindeleddet mellom forskerne ved Bjerknessenteret og media for å gjøre møtet mellom journalist og forsker enklere og mer effektivt, og samtidig bidra til økt allmennrettet forskningsformidling og at resultatene når frem til dem som kan nyttiggjøre seg av dem.

Mediekontakten gir råd og bistand til forskerne og hjelper journalister med å tilrettelegge informasjon, navigere i systemet og finne aktuelle intervjuobjekter.

Kommunikasjonsleder: Gudrun Sylte, tlf: 40 85 64 57 

Telefon ekspedisjon: 55 58 98 03