Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Presserom

Allmennrettet forskningsformidling er en prioritert oppgave ved Bjerknessenteret og vi har som senter en forpliktelse til å formidle resultat og kunnskap. Særlig på et så viktig område som klimaendringer er det av stor betydning at forskere med offentlig finansiering gir kunnskap tilbake til samfunnet. 

Nyhetsbrev

Her melder du deg på abonnementslistenHer tar du en kikk i arkivet

 

 

Kontaktinformasjon til journalister og andre som ønsker å stille spørsmål til forskere fra Bjerknessenteret:

Hvem svarer på hva? 

Global oppvarming, globale klimaendringer, 2 gradersmålet

Tore Furevik (UiB) tlf. 55 58 26 91// 986 77 226
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53// 977 40 589
Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93// 993 31 912
Eystein Jansen (UiB/ Uni Research ) tlf: 55 58 34 91// 906 18 858
Erik Kolstad (Uni Research) tlf: 55 58 24 32// 411 22 457
Stefan Sobolowski (Uni Research) tlf: 55 58 35 25// 911 78 962 (engelsk)

FNs klimapanel/ IPCC

Tore Furevik (UiB) tlf. 55 58 26 91/ 986 77 226
Eystein Jansen (UiB/ Uni Research) tlf: 55 58 34 91/906 18 858
Helge Drange (UiB/Uni Research) tlf. 55 58 26 53/977 40 589

Fremtidsklima og klimascenarier

Tore Furevik (UiB) tlf. 55 58 26 91/ 986 77 226
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93/ 932 31 912
Erik Kolstad (Uni Research) tlf: 55 58 24 32// 411 22 457
Stefan Sobolowski (Uni Research) tlf: 55 58 35 25// 911 78 962 (engelsk)

Fortidsklima og årsaker til klimaendringer

Eystein Jansen (UiB/ Uni Research) tlf: 55 58 34 91// 906 18 858
Kikki Helga Kleiven (UiB) tlf. 55 58 35 35// 416 06 451
Bjørg Risebrobakken (Uni Research) tlf 55 58 43 21//
Anne E. Bjune (Uni Research/ UiB) tlf.55 58 33 35// 928 87 229
Kerim Nisancioglu (UiB) tlf. 55 58 98 66/ 980 49 414
Odd Helge Otterå (Uni Research) tlf. 55 58 98 16/ 928 06 818

Klimavarsling - Sesong til dekade

Noel Keenlyside, (UiB) tlf 55 58 20 32 (engelsk)
Tor Eldevik, (UiB) tlf 55 58 87 31// 93 49 40 38
Erik Kolstad(Uni Research) tlf: 55 58 24 32// 411 22 457
Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93// 993 31 912

Golfstrømmen og endringer i havsirkulasjonen

Tore Furevik (UiB) tlf: 55 58 26 91/ 986 77 226
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
Tor Eldevik (UiB) tlf: 55 20 58 74/934 94 038
Anne Britt Sandø (HI) tlf: 934 34 060
Øystein Skagseth (HI) tlf:  55 90 65 27

El Nino/ La Nina – Stillehavet:

Tore Furevik (UiB) tlf: 55 58 26 91/ 986 77 226
Noel Keenlyside, (UiB) tlf 55 58 20 32
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
Stefan Sobolowski (Uni Research) tlf: 55 58 35 25// 911 78 962 (engelsk)

Monsun – Asia og Afrika

Mathew Stiller-Reeve (Uni Research) tlf 55 58 25 96
Martin King (Uni Research) tlf 55 58 81 15 (engelsk)
Yongqi Gao (NERSC) tlf. 45 24 37 09/ 995 19 842 (engelsk)

CO2-opptak i havet og karbonkretsløp

Abdirahman Omar (Uni Research/UiB) tlf. 55 58 42 64//
Ingunn Skjelvan (Uni Research/UiB) tlf. 55 58 42 68
Truls Johannessen (UiB/Uni Research) tlf: 55 58 43 27
Christoph Heinze (UiB/Uni Research) ( Forskningsfri vår 2018) 
Are Olsen (UiB) tlf: 55 58 47 81/ 907 23 261

Havforsuring

Siv Kari Lauvset (UiB) tlf 55 58 98 34
Are Olsen (UiB) tlf: 55 58 43 22/907 23 261
Ingunn Skjelvan (Uni Research/UiB) tlf. 55 58 42 68
Abdirahman Omar (Uni Research) tlf. 55 58 42 64
Christoph Heinze (UiB/ Uni Research) (Forskningsfri vår 2018) 

Havnivåendringer

Jan Even Nilsen (NERSC) tlf. 46 50 86 14
Helge Drange (UiB/Uni Research) tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
John-Inge Svendsen (UiB) tlf 55 58 35 10 (fortid) 
Eystein Jansen (Uni Research/UiB) tlf: 55 58 34 91/906 18 858

Isen på Grønland og i Antarktis

Elin Darelius (UiB) tlf. +47 55 58 25 99/ +47 980 83 368
Kerim Nisancioglu (UiB) tlf. 55 58 98 66/980 49 414
Petra Langebroek (Uni Research) tlf.  55 58 24 61
Helge Drange (UiB) tlf. 55 58 26 53/ 977 40 589
Eystein Jansen (UiB/Uni Research)  tlf: 55 58 34 91/906 18 858

Sjøisen i Arktis, koblinger til været

Lars H. Smedsrud (UiB) tlf. 55 58 26 38/924 88 449
Ingrid Onarheim (UiB) tlf 901 56 808
Camille Li (UiB) tlf 55 58 37 05 (engelsk)
Yongqi Gao (NERSC) tlf. 45 24 37 09/ 995 19 842 (engelsk)

Stormer og orkaner

Nils Gunnar Kvamstø (UiB) tlf: 55 58 28 98
Tore Furevik (UiB) tlf: 55 58 26 91// 986 77 226 
Erik Kolstad(Uni Research) tlf: 55 58 24 32// 411 22 457

Ekstremvær

Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93/932 31 912 
Stefan Sobolowski (Uni Research) tlf: 55 58 35 25// 911 78 962 (engelsk)
Tore Furevik (UiB) tlf. 55 58 26 91// 986 77 226
Erik Kolstad (Uni Research) tlf: 55 58 24 32// 411 22 457
Stephen Outten (Nersc) tlf 45425074 (engelsk)

Effekter av klimaendringer på isbreer, ras og flom, infrastruktur

Atle Nesje (UiB/ Uni Research) tlf: 55 58 36 02/913 92 574
Jostein Bakke (UiB) tlf. 55 58 98 32/ 992 73 343
Asgeir Sorteberg (UiB) tlf. 55 58 26 93// 993 31 912
Stefan Sobolowski (Uni Research) tlf: 55 58 35 25// 911 78 962 (engelsk)

Effekter av klimaendringer på marine økosystemer og fiskeressurser

Anne Britt Sandø (HI) tlf: 934 34 060

Effekter av klimaendringer på landsskap, vegetasjon og biologi

Anne E. Bjune (Uni Research / UiB) tlf.55 58 33 35// 928 87 229
Hanna Lee (Uni Research) tlf 55 58 86 97 (engelsk)

 

Mediekontakt

Mediekontakten er bindeleddet mellom forskerne ved Bjerknessenteret og media for å gjøre møtet mellom journalist og forsker enklere og mer effektivt, og samtidig bidra til økt allmennrettet forskningsformidling og at resultatene når frem til dem som kan nyttiggjøre seg av dem.

Mediekontakten gir råd og bistand til forskerne og hjelper journalister med å tilrettelegge informasjon, navigere i systemet og finne aktuelle intervjuobjekter.

Kommunikasjonsleder: Gudrun Sylte, tlf: 40 85 64 57 eller 55 58 32 97

Telefon ekspedisjon: 55 58 98 03