Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Partnere og sponsor

Universitetet i Bergen (UiB) er med sine 16 000 studenter og vel 3 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. UiB er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i sju fakultet og rundt 90 institutt og faglige sentre. UiB er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner, både et møtested og en dør mot andre fagmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Satsing på internasjonalisering siden midten av 1980-årene har gitt Universitetet i Bergen profil som et internasjonalt universitet i Norge, i tråd med Bergens tradisjoner.

Uni Research AS er et forskningsselskap med rundt 400 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 35 nasjoner. Selskapet har en omsetning på 400 millioner, og er inndelt i seks fagavdelinger. Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn.

Havforskningsinstituttet (HI) driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Hovedmålet er å levere faglige råd til myndigheter, næring og samfunn i spørsmål knyttet til disse tre områdene. Virksomheten er i første rekke konsentrert om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Havforskningsinstituttet er med om lag 600 ansatte det største marine forskningsmiljøet i Norge og er også internasjonalt ledende på en rekke av sine forskningsområder. Instituttet disponerer fire større forskningsfartøyer.

Nansensenter for miljø og fjernmåling (NERSC) er en uavhengig forskningsinstitutsjon tilknyttet Universitetet i Bergen. NERSC driver med grunn- og anvendt miljøforskning finansiert av både nasjonale og internasjonale institutter, forskningsråder og industri. NERSCs strategiske forskningsatsing er å integrere fjernmåling og observasjoner på feltet med numerisk modellering ved å bruke avanserte data assimileringsteknikk.

 

Sponsor

SKD logoAktivitetene til Bjerknessenteret er delvis finansiert av bevilgningen til Senter for Klimadynamikk (SKD) fra Kunnskapsdepartementet for perioden 2010-2021. 

Les mer om SKD: …og dermed er SKD i gang

 

BCCR finances 2014 figure from the Annual Report 2014
Økonomi 2014, figur fra årsrapporten. 

Økonomi 2014 

Den viktigaste inntektskjelda for Bjerknessenteret er eit tolvårig tilskot frå Kunnskapsdepartementet som for 2014 var på 27 millionar kroner. Denne går til Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret, der UiB er vertsskap. Som vert for SKD finansierer UiB sju rekrutteringsstillingar ved Bjerknessenteret.

Tilskot frå Norges Forskningsråd og EU står for kring 70 prosent av den totale inntekta i 2014.