Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Naturlig klimavariasjon

For å forstå menneskelig påvirkning på klimasystemet, må man kjenne de naturlige variasjonene som finner sted i klimaet. Gruppen bruker indirekte observasjoner og modeller til å studere hvordan klimaet har endret seg gjennom de siste to tusen år, og øker dermed forståelsen av hvordan langsomme svingninger kan påvirke dagens klimautvikling.
 

Forskningsfokus

Forskningen innenfor RG6 dekker et bredt spekter av tema.
Noen av de viktigste tema og målsettinger er:

  • Å etablere bedre høyoppløslige (sesong til mellomårlig), godt daterte kvantitative paleoklimatiske datasett for å fastsette og kartlegge tidspunkt og variabilitet i klimaet gjennom de siste to tusen år.
  • Å gjøre kvantitative sammenligninger mellom data og modeller ved bruk av avanserte statistiske metoder sammen med dynamiske nedskaleringer av modeller.
  • Å fastsette den relative viktigheten av det naturlige, ytre pådrivet og de interne variasjoner i klimaet.
  • Å utforske mekanismer for 10 – 100 årlig variabilitet i de Atlantiske og Arktiske områdene - og finne deres potensielle sammenhenger.
  • Å utvikle nye og forbedrede metoder for å rekonstruere fortidsklima.
  • Å utvikle et dynamisk rammeverk for bedre tolkning av fortidens data.


Forskningen i RG6 utføres gjennom et tett samarbeid og bruk av ny infrastruktur for analyser og rekonstruksjon av fortidens klima og miljø i Bergen (f.eks EARTHLAB). Forskerne bruker den norske jordsystemmodellen NorESM (Norwegian Earth System model) for å gjøre modellsimuleringer og for å forske på mekanismene for klimavariabilitet. Gjennom samarbeid med ledende forskningsgrupper i Europa, USA og Kina vil vi også ta del i store internasjonal multimodell og –data sammenligninger som PAGES2K og PMIP.  
 

Forskningsleder: Jostein Bakke
Nestleder: Anne Bjune

 

Medlemmer: 

Atle Nesje, Carin Andersson, Cathy Jenks, Eivind Støren, Eystein Jansen, Fabian Bonitz, Haflidi Haflidason, Helene Langehaug, Hella Wittmeier, Irina Asteman, Jo Brendryen, Johannes Werner, John Birks, Jørund Strømsøe, Kikki Kleiven, Kristian Vasskog, Lea Oppedal, Marthe Gjerde, Martin Miles, Nil Irvali, Øyvind Lie, Sædis Olafsdottir, Stein Lauritzen, Svein Dahl, Taara Trofimova, Thomas Toniazzo, Tor Mjell, Torbjørn Lorentzen, Torgeir Røthe, Vivian Felde, Willem van der Bilt

Assositerte medlemmer: Bjørg Risebrobakken, Odd Helge Otterå