Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimavarsling og regionale scenarioer

Forskningsgruppe 2

Klimaendringene er globale, mens det er store regionale forskjeller både i størrelse og effekter på miljø og samfunn. Dette kan gi utslag i ekstreme værhendelser og påvirke marine økosystemer i Norge og arktiske områder. I tillegg kan det gi alvorlige konsekvenser for vannressurser og helse i utviklingsland. Variabiliteten i klimasystemet har derfor implikasjoner for klimatiltak og tilpasning.

Klimaprojeksjoner identifiserer land og hav og på høyere breddegrader  som de områdene som sannsynligvis vil få de største klimaendringene. Det er også mer og mer som tyder på at de endringene vi ser i våre områder er sterkt relatert til endringer lenger vekke, noe som presiserer nødvendigheten av et globalt perspektiv.

Forskningsfokus

Klimavariabilitet i våre områder er sterkt påvirket av endringer i varmetransport i hav og atmosfære. For å kunne predikere denne variabiliteten er det avgjørende å forstå mekanismene bak, og vekselvirkningene mellom overflatetemperatureer, Arktisk sjøis og ulike atmosfæriske mønstre.

Verktøyet vi bruker for å lære mer om dette er den norske klimaprediksjonsmodellen NorCPM, som består av den norske jordsystemmodellen NorESM og data-assimillering.
I tillegg brukes det andre regionale modeller for nedskalering av hav og atmosfære.

Viktige forskningsområder for RG2 Klimavarsling og regionale scenarier er:

 • Utvikling av klimaprediksjonsmodell og optimal initialisering av denne.
 • Klimaprediksjoner på mellomårlig til dekadisk tidsskala.
 • Nedskalering av hav- og atmosfæremodeller, i tillegg til koblet nedskalering med nøyaktig representasjon av vekselvirkningene mellom hav, is og atmosfære.
 • Merverdi av nedskalering og implikasjoner for miljø på større skala.
 • Bedre repreentasjon av usikkerhet i modellresultatene.
 • Samspill mellom endringer i storskalasirkulasjon og småskalaprosesser i generering av ekstremværhendelser.
 • Viktigheten av endringer i energitransporten inn i Arktis for klimaendringer i Arktis.
 • Endringer i havsirkulasjonen i De nordiske hav.
 • Endringer i den termohaline sirkulasjonen.
 • Endringer i det marine økosystem.
 • Fjernvirkninger mellom nedbør og overflatetemperaturer.

Research Group 2

Leader: Anne Britt Sandø 
Co-Leader: Noel Keenlyside 

Group members:

Laurent Bertino, Stephen Outten , Steffi Gleixner , Martin P. King, Stefan Sobolowski, Stephanie Mayer, Lu Li, Lea Svendsen, Mathew Reeve, Bhuwan Bhatt, Ingo Bethke, Francois Counillon , Roohollah Azad,Mari Sandvik , Corinna Schrum, Mao-Lin Shen, Silje Sørland, Ken Drinkwater,Trond Kristiansen, Frode Vikebø, Bjørn Ådlandsvik , Helene Langehaug ,Yomin Chen