Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Klimaprosesser i hav, luft og sjøis

Forskningsgruppe 5 (RG5)

Vekselvirkning mellom hav, sjøis og atmosfære er bestemmende for vårt klima. Våre klimamodeller er også helt avhengige av at disse prosessene er godt representert.

Havet, sjøisen og atmosfæren er de viktigste delene av klimaet i våre nære havområder.
Prosessene i hvert element, og vekselvirkningene mellom dem, er derfor svært viktige i klimasystemet. Vår evne til å varsle endringer i fremtiden med dagens komplekse klimamodeller er også avhengig av at disse prosessene parametriseres på en god måte.

Forskningsgruppens aktivitet ved Bjerknessenteret kan best illustreres ved de komplekse vekselvirkningene som skjer ved iskanten. Her overføres varme fra havet til luften over, og sjøis dannes gjennom det meste av vinteren. Hvilke istyper som dannes, hvordan varmen overføres, og hva som skjer i havet etter avkjølingen er klimaprosesser som er bestemmende i polare områder.

Forskningsmetoder:

Forskningen i gruppen er basert på observasjoner, teoretiske beregninger, og simuleringer i avanserte (numeriske) modeller.

Ved begrepet "prosesser" menes her enhver fundamental kjede av reaksjoner som involverer de essensielle delene av klimasystemet, fra småskala turbulens til større konseptuelle modeller av for eksempel varmetransport.  Samarbeid med de andre forskningsgruppene i Bjerknessenteret en viktig bærebjelke for gruppe, fordi kunnskapen om prosessene anvendes i for eksempel den store koblede jordsystemmodellen. 

Fokus for forskningen:

Det regionale fokuset er på de Nordiske hav og de polare områdene. 
Områder for forskningen inkluderer:

 • Diagnostisering av fluksene i is-hav-atmosfære systemet og deres grenselag
 • Dannelse av sjøis, deformasjon, smelting, og oppbrytning.
 • Konveksjon i åpent hav og på kontinentalsokler, dannelse av tungt vann.
 • Strøm av tungt vann over terskler og ned skråninger, og relaterte blandingsprosesser
Solnedgang midt i mars over Storfjorden, på østkysten av Svalbard. Atmosfæren er fortsatt så kald at sjøen fryser selv om sola er kommet tilbake. Foto Stefan Claes, 2005
Solnedgang midt i mars over Storfjorden, på østkysten av Svalbard. Atmosfæren er fortsatt så kald at sjøen fryser selv om sola er kommet tilbake. Foto Stefan Claes, 2005

Prosjekt:

 • PREFACE, EU project, Marek  Ostrowski (IMR) 2014-2018. PI: Noel Keenlyside (GFI)
 • KARA2, Industrial project (2014-2016) TOTAL, PI: Pierre Rampal (NERSC)

 • Oil spill trajectory modeling in ice (2014-2016), ART Joint Industrial Project, PI: Pierre Rampal (NERSC)

 • NICE-2015, NPI project with drift of R/V Lance north of Svalbard, PI: Harald Steen (NPI)

 • NEXTWIM (2015 - 2018): NFR, PI: Pierre Rampal (NERSC) 

 • SWARP (2014-2016), EU FP7, Jon Bergh, PI: Laurent Bertino (NERSC)
 • SIMECH (2014-2016), NFR,  Sylvain Bouillon, PI: Pierre Rampal (NERSC)

Forskningsgruppe 5 (RG5)

Leder: Lars Smedsrud (Fungerende for Igor Ezau i 2015)

Nestleder: Pierre Rampal

Medlemmer

Marek Ostrowski, Elin Darelius, Richard Davy, Pierre Rampal , Sylvain Bouillon, Jon Bergh, Ilker Fer, Joachim Reuder, Peter Haugan, Valerie Kumer, Lars Asplin, Mari Myksvoll, Chuncheng Guo, Henrik Søiland, Henning Wehde, Tobias Wolff , Victoria Miles, Algot Petersson, Natalia Ivanova og Einar Olason