Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Nyheter

870 results

Teknologiske nyvinninger gjør at vi nå kan skille vårflommer fra høstflommer, selv om de skjedde for tusenvis av år siden.

For 7000 år siden reiste askekorn fra et russisk vulkanutbrudd minst 5000 km før det falt ned over Svalbard. For fortidsgeologer er slike askepartikler flyvende tid. 

Regjeringa og kunnskapsministeren gir 30 millionar kroner til rehabilitering av Geofysen. Dermed ligg alt til rette for at bygget vert etablert som hjørnesteinen i UiB si klimaklynge, og kan samle klimaforskingsmiljøa i Bergen.

Vatn er det sentrale omdreiningspunktet i det splitter nye Folgefonnsenteret i Rosendal. Neste veke står statsminister Erna Solberg for opninga. 

Når forskere fra Bjerknessenteret drar til Grønland i sommer, kan de møte bresprekker og dårlig vær. For å være forberedt dro de på sikkerhetskurs på Folgefonna. 

Lørdag, 22. April bringer March for Science Norway alle som er opptatt av et kunnskapsbasert samfunn ut på gatene i forsvar for kunnskap, uavhengig forskning og uredd forskningsformidling.

I havet blir alt fra de minste organismene til de største pattedyrene påvirket av klimaendringer. Men utslippskutt vil gjøre livet lettere i havet, viser en ny studie.

Sjå Silje Smith-Johnsens film frå tur til Nioghalvfjerdsbreen på Grønland. Nyleg var is- og havforskarar samla på workshop i Bergen for å snakke om Grønlandsisen.
 

Arvid Hallén trekker frem Bjerknessenterets internasjonale profil som viktig når han nå overtar rollen som styreleder.

Etter åtte aktive år hadde klimaforskingsskulen ResClim sin store avskjedsdag på Os, der dei involverte møtte kvarandre for siste gong.
 

Professor emeritus John Birks skal leia prosjektet HOPE, som skal finne ut kva påverknad forhistoriske menneske kan ha hatt på jorda. Prosjektet vert gjort mogeleg ved hjelp av det prestisjefylte ERC Advanced Grant frå EU.