Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Nyheter

870 results

 Eystein Jansen stiller som ekspertvitne i Oslo tingrett der retten må vurdere om oljeutvinning i Arktis er i strid med Grunnloven.  

Elsheikh Bashir Ali disputerer tirsdag 14. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The inorganic carbon cycle of the Red Sea.”

Marie Eide disputerer for doktorgraden mandag 30. oktober, i avhandlingen sin har hun undersøkt hvordan karbonisotoper kan fortelle om tilstanden i verdenshavene, før, nå og framover.

Vulkaner blir sjelden tatt hensyn til i beregninger av fremtidens klima. Ingen kan varsle når det smeller. Ved å ta tidligere tiders utbrudd med i beregningen har Bjerknesforskere vist at klimaet i dette århundre vil kunne svinge mer enn tidligere antatt. 

Isbreene inneholder verdifull kunnskap om fortidens klima, skriver Anne-Katrine Faber i Bergens Tidende. 

Ei ny evaluering av norsk polarforsking viser at Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret er heilt i toppen i Noreg.   

Vi har bare én jord, og muligheten til å eksperimentere med den er begrenset. Som erstatning bruker Elin Darelius et snurrende basseng der Antarktis er av pleksiglass.
 

Barentshavet blir sannsynligvis isfritt en gang mellom 2061 og 2088. Reduserte klimagassutslipp vil bremse utviklingen, skriver Ingrid H. Onarheim og Marius Årthun i Aftenposten. 

Erik Kolstad blogger om orkanen Irma "For å ha det klart fra starten: Tropiske orkaner som Harvey og Irma kan aldri treffe Norge. Vi opplever også av og til stormer som kalles for orkaner, men dette er en helt annen type uvær. De tropiske orkanene er de desidert mest ødeleggende stormene på jorden"