Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Clio Michel

Forsker / Researcher

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Jahnebakken 5, 5007 BERGEN