Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Björn Nyberg

Forsker / Researcher

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Sciences, UiB

Realfagbygget Allegaten 41, Bergen