Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Meike Becker

Forsker / Researcher

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Jahnebakken 5, 5007 Bergen

Profile picture for user Meike.Becker@uib.no