Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Bergen forskningsstiftelse

1 results