Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Xabier Dávila

Stipendiat / PhD Student

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Jahnebakken 5, Bergen