Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Vår Dundas

Stipendiat / PhD Student - Polar Climate

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allegaten 70, Bergen

Profile picture for user Vår Dundas

E-mail: Var.Dundas@uib.no